Jelikož jsme se na posledním veřejném zasedání dohodli s OÚ, o naší spoluúčasti na oragnizaci plánovaného zájezdu do divadla

, chtěl jsem tímto poděkovat všem, kteří v sobotu finačně přispěli a případně ještě přispějí. velice si Vážíme teto pomoci, neboť oproti OÚ má "náš spolek" velmi omezené finační možnosti.