Hospoda u Vitoušů

Penzion u "Prťáka"

Get Adobe Flash player

Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Stránky spolku

V tomto článku bych se chtěl ještě vrátit k prvnímu zasedání nově zvoleného zastupitelstva. (viz. Ustavující zasedání), kdy jak jsme informovali, že neproběhla diskuse, která je při takovém to jednání vyplývá ze zákona resp. byla zveřejněna a na samotném jednání pak schválena jako bod programu.

 

Spolek Za společný Branov se proti tomu to ohradil resp. vznesl písemně žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 116/1999 Sb..Týkala se neuskutečněné diskuse, řádně schváleného bodu programu, bodu č. 8., (diskuse), na ustavujícím zasedání zastupitelů obce dne 7.listopadu 2014. Konkrétně byly položeny tyto otázky :

  1. Kdo schválil, že diskuse na ustavujícím zasedání neproběhne, když byla do programu jednání řádně schválena (všech 11 zastupitelů hlasovalo pro).
  2. Kdo osobně rozhodl o tom, že diskuse neproběhne a zdali ten, kdo o tom rozhodl, nepřekročil svoje pravomoce a neporušil zákon.

Odpověď je opravdu zarážející (text zde). Pominu-li skutečnost, že v povinnostech toho kdo zasedání řídí  je diskusi umožnit,  tak tvrzení že diskuse vlastně byla zahájena a probíhala (myšleno skutečnost, kdy pan starosta hodnotí či informuje o tom, co se v obci událo a jaké jsou plány do budoucna) je dle mého nedostatečné. Toto není diskuse. Pro vedení diskuse je jeden člověk prostě málo (viz. Např. cs.wikipedia.org- Diskuse (z lat. discussio od dis-quatere, pře-třásat, zkoumat, diskutovat) je věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu pro racionální rozhodnutí.)


Ve vyjádření se píše ....V době kdy podával informace, byla zřejmě snaha jednoho občana, který zde sice nemá trvalé bydliště, ale vlastní zde nemovitost o vznesení dotazu, ale aniž by případný dotaz mohl vyslovit, byl vzápětí přehlušen kolem sedícími občany Branova, tudíž ten již další dotaz nevznesl a žádný další nebyl podán.....asi by se dalo s tímto vyjádřením souhlasit, ale v odpovědi CHYBÍ podstatná část, když chtěl zmíněný občan vznést svůj dotaz (ústy nově zvoleného zastupitele pana Zikmunda), bylo mu oznámeno, že toto je „slavnostní zasedání" a (slušně řečeno) není prostor na otázky, které se tohoto netýkají.

Následně se tedy pokusil o vystoupení ještě Ing. Sklenička, kterého pan starosta v průběhu zasedání „lehce napadl", že jeho výroky uveřejněné v článku Rakovnického deníku ze dne 31.10.2014 nejsou pravdivé. Jelikož toto téma sám pan starosta vyvolal, mělo být tedy součástí zasedání a proto se dožadoval odpovědi v čem se údaje nezakládaly na pravdě. Bohužel relevantní odpovědi se mu taktéž nedostalo a teprve po té se hluk v sále začal zvyšovat diskutujícími občany a část z nich pomalu začala znechucena sál opouštět.

 

K odpovědi si dovolím ještě 2 poznámky:

  1. Ve vyjádření pana starosty se mimo jiné píše: .. snaha jednoho občana, který zde sice nemá trvalé bydliště, ale vlastní zde nemovitost.. Takto formulovaná věta navozuje pocit jako by ten kdo má v obci „jen nemovitost" měl menší práva než ostatní. Tak všechny takové občany bych chtěl uklidnit, že co se týká konkrétně této situace, tak tomu tak není (viz. Zákon o obcích §16 odstavec 3)
  2. To zda byl předseda spolku na zasedání či nikoli není až tak důležité, důležité je že tam byli občané a těch nebylo málo. Odhaduji, že jich mohlo být až 80 a ti vše viděli a slyšeli.

 

Zároveň bych cvhtěl tímto opět apelovat na všechny občany, aby opět dorazili na Veřejné zasedání, které proběhne 30.12.2014 od 18:00h v Sokolovně. Program možno přečíst na stránkách obce.